X-XSS-Protection: 1; mode=block

Verlaging voorlopige aanslagen 2020

corona, regeling

Voor de voorlopige aanslagen over dit jaar kun je je administratiekantoor verzoeken een verlaging in te dienen voor de vennootschapsbelasting voor BV en/of voor de inkomstenbelasting afgestemd op een lagere winst of inkomen.
Mocht in de loop van 2020 blijken dat winst en je inkomen toch hoger uitkomt, dan kunnen wij in de loop van 2020 opnieuw een verzoek voor je indienen voor een aanvullende, hogere aanslag, zodat je toch een beetje in de pas blijft lopen met de belastingen. Neem hiervoor contact met ons op.

Update 24 maart 2020
Behalve dat je de voorlopige aanslagen kunt verlagen, kun je, als je helemaal geen winst meer verwacht, de belasting die je in 2020 al op de voorlopige aanslagen hebt betaald terugkrijgen, door een wijziging in te dienen met 0 euro winst.

Hulp nodig?

Kom jij in de problemen door (de maatregelen) rondom het coronavirus? Neem dan contact met ons op.

Bron tekst: Nextens en Coronaregelingen.nl
foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Share This