X-XSS-Protection: 1; mode=block

Uitstel betaling pensioenpremies

corona, regeling

Werkgevers kunnen uitstel betaling pensioenpremie aanvragen.
Dit gaat voor werkgevers om substantiële bedragen.
Pensioenfondsen horeca, reisbranche en detailhandel verruimen de betalingstermijnen.

Ondernemers die in acute problemen komen door de coronacrisis kunnen uitstel krijgen voor de betaling van pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken. Pensioenfondsen voor de horeca, reisbranche en detailhandel kondigen al concrete maatregelen aan.

Eerder kwamen de Belastingdienst, gemeenten en banken al met betalingsregelingen voor bedrijven nu grote delen van de economie stilliggen. Pensioenuitvoerders willen dat voorbeeld volgen. Voor werkgevers is de pensioenpremie een substantieel deel van de loonkosten, doorgaans gaat het om circa 20% tot 25% van wat een werknemer verdient (boven de grens van circa €14.000). Jaarlijks dragen werkgevers en werknemers samen circa €33 mrd aan pensioenpremies af.

Uitstel voor horeca, reisbranche en detailhandel

Het uitstel bij het innen van de pensioenpremies kan verschillende vormen aannemen; sociale partners pleiten voor maatwerk omdat de omvang van de problemen per sector anders is. Zo kan een werkgever een betalingsregeling treffen met zijn pensioenuitvoerder, fondsen en verzekeraars kunnen coulanter zijn met het opeisen van achterstallige premies, of de betalingstermijn voor een hele sector kan worden verlengd.

Een van de tot nog toe zwaarst getroffen sectoren is de horeca. Sinds vorige week zondag zijn cafés en restaurants op last van het kabinet gesloten. Het pensioenfonds Horeca & Catering int deze maand daarom geen premie bij werkgevers. De automatische incasso voor de premie van maart is uitgesteld tot 30 april.

Ook veel winkels merken nu al dat hun omzet daalt, met name in de non-food detailhandel. Op verzoek van brancheorganisatie InRetail verlengt het pensioenfonds Detailhandel de betalingstermijn voor werkgevers die daar om vragen van 30 naar 90 dagen. En het pensioenfonds voor de reisbranche, Reiswerk, verlengt de betalingstermijn van veertien naar 45 dagen, aldus voorzitter Arnold Jager vrijdag tegen PensioenPro.

Opbouw pensioenrechten gaat door

Vooralsnog gaat het alleen om uitstel van premiebetaling voor bedrijven waar de nood hoog is. De opbouw van pensioenrechten van werknemers gaat wel gewoon door, al wordt er niet voor betaald. Dat kan niet eindeloos doorgaan, waarschuwen pensioenbestuurders die niet met naam genoemd willen worden. Er zijn wettelijke beperkingen aan het uitstel. Maar de bestuurders houden er ook rekening mee dat een deel van de premies nooit meer geïnd kan worden, omdat bedrijven failliet gaan. Dat gaat dan ten koste van de financiële gezondheid van het pensioenfonds en dus van de andere deelnemers.

Gemiste pensioenpremie door een faillissement kan wel worden verhaald op het UWV, maar daarvoor moet de werknemer een verzoek indienen. Die weet dat vaak niet en heeft er zelf geen direct belang bij. Op dit moment is het wettelijk niet mogelijk tijdelijk de premiebetaling helemaal te stoppen en tegelijkertijd ook de opbouw van pensioenrechten op te schorten.

Noodmaatregel

Sociale partners vestigen hun hoop nu op de nieuwe ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’ die het kabinet deze week aankondigde, waarbij de overheid loonkosten de komende maanden grotendeels overneemt van werkgevers in nood. Zij verwachten dat daarin ook de pensioenpremies meegenomen worden, zowel het deel dat ondernemers betalen, als het deel dat de werknemer zelf bijdraagt.

Hulp nodig?

Kom jij in de problemen door (de maatregelen) rondom het coronavirus? Neem dan contact met ons op.

Bron tekst: Fd
Foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Share This