Thuiswerken

corona, regeling

‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’

Dat is de oproep van het kabinet. Thuiswerken vraagt aanpassingsvermogen. En aandacht voor lichamelijke en mentale gezondheid. 

 

Isolatie en basisadviezen

Het kabinet heeft besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Er gelden nog wel een aantal adviezen.

Besmet verplicht in isolatie
De regel die blijft gelden is: heb je klachten, blijf thuis en doe een zelftest. Is de uitslag positief? Maak dan een afspraak voor een test bij de GGD en ga minimaal 5 dagen in isolatie. Je mag weer naar buiten als je 24 uur geen klachten meer hebt. Je hoeft niet meer te testen als je geen klachten meer hebt. Leerlingen, studenten en onderwijspersoneel hoeven niet meer 2 x per week preventief te testen voordat ze naar school of hun opleiding gaan.

Basisadviezen
De basisadviezen, zoals regelmatig handen wassen, niezen en hoesten in je elleboog, blijven bestaan. Zo ook het advies om bij klachten thuis te blijven en een (zelf)test te doen. Ook wordt geadviseerd binnenruimtes te ventileren en te zorgen voor frisse lucht. Daarnaast geldt het advies om je te laten vaccineren, en de booster- of herhaalprik te nemen.

Mondkapjes
Openbaar vervoer: per 23 maart a.s. ben je niet meer verplicht om in het openbaar vervoer mondkapjes te dragen. Ook hoef je deze niet meer in stations, op perrons en bij tram- en bushaltes te dragen. Je kunt het mondkapje nog wel preventief dragen om jezelf en anderen te beschermen.

Vliegtuig: in het vliegtuig en op de luchthaven blijft het dragen van (medische) mondkapjes (bij voorkeur type II of type IIR) verplicht.

Het advies is om het mondkapje maximaal 4 uur te dragen en na ieder gebruik een schoon mondkapje op te zetten.

1G vervalt
Vanaf 23 maart a.s. vervalt het testen voor toegang (1G) voor grotere nachtclubs en grote ongeplaceerde evenementen (meer dan 500 bezoekers). Publiek kan ook op deze locaties naar binnen zonder Testen voor Toegang. Er zijn vanaf 23 maart a.s. geen locaties meer waar het coronatoegangsbewijs (CTB) meer geldt.

Thuiswerken
Het thuiswerkadvies vervalt. Het kabinet roept werkgevers op om afspraken te maken met werknemers om hybride werken blijvend te stimuleren.

Nederland inreizen
Vanaf 23 maart a.s. vervalt de verplichting voor mensen die naar Nederland reizen van binnen de EU/Schengen om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben. Ook voor EU-burgers die vanuit landen buiten de EU/Schengen naar Nederland reizen, zijn er geen inreismaatregelen meer. Voor iedereen die naar Nederland reist, is het advies om een zelftest te doen direct na aankomst en op dag 5.

Voor niet-EU-burgers geldt nog steeds een EU-inreisverbod. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld voor reizen uit veilige landen, mensen die gevaccineerd of hersteld zijn en voor bepaalde reisdoelen, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen/eu-inreisverbod

Bericht geplaatst op 21 janurai 2022

Basisregels voor thuis en werk vanaf 14 januari 2022

N.a.v. de persconferentie van 14 januari 2022 gelden de volgende regels.

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Moet je toch de deur uit? Beperk dan je contacten en houd afstand.
  • Als een huisgenoot besmet is dan gaat die in isolatie. Huisgenoten en overige nauwe contacten hoeven niet in quarantaine als ze korter dan 8 weken geleden corona hebben gehad of als ze een boosterprik van minimaal 1 week oud hebben gehad. Doe de Quarantainecheck als je twijfelt.
  • Werk thuis. Kan dat niet, houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.
  • Ontvang thuis niet meer dan 4 personen per dag (met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar).
  • Ga maximaal 1 keer per dag op bezoek.
  • Ontvang  je bezoek of ga je op bezoek, doe dan vooraf een zelftest.
  • Mensen vanaf 70 jaar wordt geadviseerd om contacten te beperken, ook met kinderen. En houd 1,5 meter afstand, ook van hen.
  • Buitenshuis geldt een maximum groepsgrootte van 4 personen vanaf 13 jaar. Bijvoorbeeld in de stationshal, een winkelcentrum of op het strand. Er geldt een uitzondering voor mensen die op 1 adres wonen.

Bericht geplaatst op 17 januari 2022

Kosten thuiswerken meestal niet aftrekbaar

Als je als zzp’er vanwege de coronacrisis vaker vanuit huis werkt, dan maak je extra kosten. Deze kosten kun je maar in enkele gevallen aftrekken van je aangifte inkomstenbelasting.

Je mag alleen zakelijke uitgaven aftrekken, geen privé-uitgaven. Zakelijke uitgaven zijn uitgaven die je doet voor je onderneming. Privé-uitgaven zijn uitgaven die je doet om in je particuliere behoeften te voorzien.
Voorbeelden van zakelijke uitgaven zijn uitgaven voor vakliteratuur en zakelijke telefoongesprekken. Die zijn aftrekbaar.

Uitgaven voor koffie en toiletpapier voor gebruik thuis, zijn privé-uitgaven. En dus niet aftrekbaar.
Ook uitgaven voor gas, water en licht in je huurwoning of koopwoning, mag je meestal niet aftrekken. Net zoals uitgaven voor een bureau of een stoel in uw woning.

Aantal zaken toch aftrekbaar?
Op de website van de Belastingdienst staat welke kosten je mogelijk wel mag aftrekken:
Zakelijke kosten
Kosten werkruimte en woning

Bericht geplaatst op 2 september 2021

Thuiswerken en frisse lucht

Omdat de besmettingsgraad hoog is, komt het kabinet met het dringende advies om weer zoveel mogelijk thuis te werken. Thuiswerken vermindert de contactmomenten, waardoor de verspreiding van het virus minder kans heeft.

Frisse lucht binnenruimtes
Naast de basisregels: regelmatig handen wassen, 1,5 meter afstand houden en thuisblijven bij klachten en je laten testen wordt als basisregel ‘zorgen voor frisse lucht’ toegevoegd. Gevraagd wordt om thuis een raampje of ventilatierooster open te laten staan en dagelijks meerdere keren goed te luchten door ramen en deuren tegen elkaar open te zetten. Voor ruimtes op scholen, in kantoren en in de horeca waar mensen samenkomen, geldt ook dat er regelmatig doorgelucht moet worden of dat de luchtverversingsinstallaties zo ingesteld zijn dat regelmatig verse lucht het gebouw in wordt gebracht.

Vanaf 9 augustus wordt het normale vergaderritme weer opgepakt. Dan komt het kabinet weer meerdere keren per week bij elkaar om over de pandemie te praten. Tijdens de eerste ministerraad na het reces, op vrijdag 13 augustus, wordt het hele pakket maatregelen opnieuw gewogen op basis van de actuele informatie.

Bericht geplaatst op 22 juli 2021

Onbelaste reiskostenvergoeding mag tot 1 juli 2021

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dit betekent dat tot 1 juli 2021 werkgevers de bestaande vaste reiskostenvergoedingen nog onbelast kan vergoeden ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt. Een voorwaarde is dat het om vaste vergoedingen gaat die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

Bericht geplaatst op 29 maart 2021

Zorg voor veilige werkplek en nog meer thuiswerken.

Uit onderzoek blijkt dat de werksetting de op twee na grootste besmettingsbron vormt. Maar het is niet mogelijk om die cijfers verder uit te spitsen naar type werklocatie. Daardoor is het lastig om vast te stellen waar het besmettingsrisico precies het grootst is. Ondanks dat er veel mensen al thuis werken, zoekt het kabinet, samen met de sociale partners, naar manieren om ervoor te zorgen dat iedereen die thuis kan werken, dat ook doet. Daarom komen er extra maatregelen om het thuiswerken een impuls te geven.

Thuiswerken nog meer stimuleren
Er is ook een grote groep werkenden die niet thuis kan werken. Voor die mensen, die bijvoorbeeld werken in de zorg, bij fabrieksproductie of in het vervoer, betekent dat: zorgen dat de werkplek veilig is. Voor die werkgevers en werknemers die nu nog het werk op kantoor doen, maar ook thuis kunnen werken, betekent dit extra inzet om ook die groep over de streep te trekken.

Maatregelen
Daarom werkt het kabinet op dit moment samen met sociale partners aan duidelijke criteria voor thuiswerken. Dat moet zowel werkgevers als werkenden meer duidelijkheid geven over wanneer thuiswerken mogelijk moet zijn. De criteria worden naar verwachting medio februari breed bekend gemaakt. Zodra die er zijn, zal de Inspectie SZW, en waar nodig met andere toezichthouders, door middel van interventies handelen naar meldingen over niet-opvolging van die criteria. Om vitaal thuiswerken verder te stimuleren en te ondersteunen maakt het kabinet vijf miljoen euro vrij. En om in te kunnen grijpen op plekken waar het écht mis gaat, is het kabinet bezig met een spoedwetswijziging die het sluiten van panden bij een bronbesmetting mogelijk maakt.

Gezondheid
Uit onderzoek van de TNO blijkt dat de algehele ervaren gezondheid van de werknemers die in het najaar van 2020 thuis werkten niet verslechterd ten opzichte van een jaar eerder. Maar we weten dat langdurig thuiswerken zwaar kan zijn. Daarom zet het kabinet ook in op ondersteuning van mensen die thuiswerken. Vooral eenzaamheid is een aandachtspunt, blijkt uit een peiling van TNO.

Bericht geplaatst op 4 februari 2021

Onbelaste reiskosten mogen tot 1 februari 2021

Tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door jou als werkgever nog onbelast worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt.
Voorwaarde is wel dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door je werden toegekend. In januari komt het kabinet terug op hoe het na 1 februari 2021 om wil gaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen.

Bericht geplaatst op 28 december 2020

Campagne 'Thuiswerken is Topsport'

Van belang is dat iedereen die thuis kan werken, ook daadwerkelijk thuis werkt. Kabinet gaat samen met de sociale partners bekijken waar de knelpunten zitten en hoe het beter kan. Als werkgever is het van belang dat je je medewerkers veilig en thuis kan laten werken. Vanaf maandag, 16 november a.s. start het ministerie van SZW een campagne die extra aandacht vraagt voor mentale fitheid. De bestaande campagne over fysieke belasting wordt meer op thuiswerken gericht. En samen met VNO-NCW en MKB-Nederland loopt de campagne ‘thuiswerken is topsport’. Verder richt het ministerie SZW een digitaal platform op voor werkgevers (via www.slimwerkgeven.nl) en werkenden (via www.hoewerktnederland.nl) met alle informatie over thuiswerken, regels, goede voorbeelden en tips.

Bericht geplaatst op 12 november 2020

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers

Ben je met medewerkers een vaste reiskostenvergoeding overeengekomen, dan voldoen je medewerkers waarschijnlijk niet aan de eisen voor een onbelaste vergoeding als zij op meer dagen thuiswerken dan afgesproken. Immers, de medewerker ontvangt dan ook een onbelaste vergoeding voor dagen dat hij/zij niet naar het werk reist.

In een apart beleidsbesluit is aangegeven dat je als werkgever een reiskostenvergoeding betaalt, die tijdelijk uitgaat van minder thuiswerkdagen, dat je deze toch kan uitbetalen zonder fiscale gevolgen. Dus je kunt als werkgever blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was.

Bericht geplaatst op 15 maart 2020

Vergoedingen voor thuiswerkers

Reiskostenvergoeding en thuiswerken

Nu veel werknemers thuiswerken, is het de vraag wat er met de reiskostenvergoeding moet gebeuren. Betaalt de werkgever een vaste, onbelaste reiskostenvergoeding aan zijn/haar werknemers? In dat geval geldt een bijzondere regeling bij langdurige afwezigheid. De werkgever mag dan tijdens maximaal zes aansluitende weken de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen. Verwacht hij of zij dat een werknemer langdurig afwezig is, dan mag de werkgever de onbelaste vaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen in de lopende maand en de eerstvolgende maand. Gaat de werknemer weer naar zijn/haar werk, dan mag de werkgever pas weer een reiskostenvergoeding betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer is gaan werken.

Declaratiebasis

Vergoedt de werkgever achteraf op declaratiebasis de gemaakte reiskosten van de werknemer, dan hoeft hij of zij geen reiskostenvergoeding te betalen als er niet is gereisd.

Gebruik internet en telefoon thuis

Ook het gebruik van bijvoorbeeld internet en de telefoon thuis kan onbelast worden vergoed.  Dit valt onder de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke kosten. Bovendien is er voor kosten die samenhangen met thuiswerken ook altijd nog de vrije ruimte die daarvoor kan worden benut.

Bericht geplaatst op 12 maart 2020

Hulp nodig?

Heb je als werkgever vragen rondom het coronavirus? Neem gerust contact met ons op.

Bron tekst: Fiscount, Rijksoverheid en coronaregelingen.nl
Foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

error: Deze content mag niet gekopieerd of gedupliceerd worden.