fbpx X-XSS-Protection: 1; mode=block

Thuiswerken

corona, regeling

‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’

Dat is de oproep van het kabinet. Thuiswerken vraagt aanpassingsvermogen. En aandacht voor lichamelijke en mentale gezondheid. 

 

Onbelaste reiskosten mogen tot 1 februari 2021

Tot 1 februari 2021 kunnen de bestaande vaste reiskostenvergoedingen door jou als werkgever nog onbelast worden vergoed, ook al worden deze reiskosten als gevolg van het thuiswerken niet meer (volledig) gemaakt.
Voorwaarde is wel dat het vaste vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door je werden toegekend. In januari komt het kabinet terug op hoe het na 1 februari 2021 om wil gaan met de onbelaste vaste reiskostenvergoedingen.

Bericht geplaatst op 28 december 2020

Campagne 'Thuiswerken is Topsport'

Van belang is dat iedereen die thuis kan werken, ook daadwerkelijk thuis werkt. Kabinet gaat samen met de sociale partners bekijken waar de knelpunten zitten en hoe het beter kan. Als werkgever is het van belang dat je je medewerkers veilig en thuis kan laten werken. Vanaf maandag, 16 november a.s. start het ministerie van SZW een campagne die extra aandacht vraagt voor mentale fitheid. De bestaande campagne over fysieke belasting wordt meer op thuiswerken gericht. En samen met VNO-NCW en MKB-Nederland loopt de campagne ‘thuiswerken is topsport’. Verder richt het ministerie SZW een digitaal platform op voor werkgevers (via www.slimwerkgeven.nl) en werkenden (via www.hoewerktnederland.nl) met alle informatie over thuiswerken, regels, goede voorbeelden en tips.

Bericht geplaatst op 12 november 2020

Reiskostenvergoeding voor thuiswerkers

Ben je met medewerkers een vaste reiskostenvergoeding overeengekomen, dan voldoen je medewerkers waarschijnlijk niet aan de eisen voor een onbelaste vergoeding als zij op meer dagen thuiswerken dan afgesproken. Immers, de medewerker ontvangt dan ook een onbelaste vergoeding voor dagen dat hij/zij niet naar het werk reist.

In een apart beleidsbesluit is aangegeven dat je als werkgever een reiskostenvergoeding betaalt, die tijdelijk uitgaat van minder thuiswerkdagen, dat je deze toch kan uitbetalen zonder fiscale gevolgen. Dus je kunt als werkgever blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was.

Bericht geplaatst op 15 maart 2020

Vergoedingen voor thuiswerkers

Reiskostenvergoeding en thuiswerken

Nu veel werknemers thuiswerken, is het de vraag wat er met de reiskostenvergoeding moet gebeuren. Betaalt de werkgever een vaste, onbelaste reiskostenvergoeding aan zijn/haar werknemers? In dat geval geldt een bijzondere regeling bij langdurige afwezigheid. De werkgever mag dan tijdens maximaal zes aansluitende weken de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen. Verwacht hij of zij dat een werknemer langdurig afwezig is, dan mag de werkgever de onbelaste vaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen in de lopende maand en de eerstvolgende maand. Gaat de werknemer weer naar zijn/haar werk, dan mag de werkgever pas weer een reiskostenvergoeding betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer is gaan werken.

Declaratiebasis

Vergoedt de werkgever achteraf op declaratiebasis de gemaakte reiskosten van de werknemer, dan hoeft hij of zij geen reiskostenvergoeding te betalen als er niet is gereisd.

Gebruik internet en telefoon thuis

Ook het gebruik van bijvoorbeeld internet en de telefoon thuis kan onbelast worden vergoed.  Dit valt onder de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke kosten. Bovendien is er voor kosten die samenhangen met thuiswerken ook altijd nog de vrije ruimte die daarvoor kan worden benut.

Bericht geplaatst op 12 maart 2020

Hulp nodig?

Heb je als werkgever vragen rondom het coronavirus? Neem gerust contact met ons op.

Bron tekst: Fiscount, Rijksoverheid en coronaregelingen.nl
Foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Share This