X-XSS-Protection: 1; mode=block

Thuiswerken en vergoedingen werkgever

corona, regeling

Reiskostenvergoeding en thuiswerken

Nu veel werknemers thuiswerken, is het de vraag wat er met de reiskostenvergoeding moet gebeuren. Betaalt de werkgever een vaste, onbelaste reiskostenvergoeding aan zijn/haar werknemers? In dat geval geldt een bijzondere regeling bij langdurige afwezigheid. De werkgever mag dan tijdens maximaal zes aansluitende weken de vaste reiskostenvergoeding doorbetalen. Verwacht hij of zij dat een werknemer langdurig afwezig is, dan mag de werkgever de onbelaste vaste reiskostenvergoeding nog uitbetalen in de lopende maand en de eerstvolgende maand. Gaat de werknemer weer naar zijn/haar werk, dan mag de werkgever pas weer een reiskostenvergoeding betalen vanaf de maand na de maand waarin de werknemer weer is gaan werken.

Declaratiebasis

Vergoedt de werkgever achteraf op declaratiebasis de gemaakte reiskosten van de werknemer, dan hoeft hij of zij geen reiskostenvergoeding te betalen als er niet is gereisd.

Gebruik internet en telefoon thuis

Ook het gebruik van bijvoorbeeld internet en de telefoon thuis kan onbelast worden vergoed.  Dit valt onder de gerichte vrijstelling voor noodzakelijke kosten. Bovendien is er voor kosten die samenhangen met thuiswerken ook altijd nog de vrije ruimte die daarvoor kan worden benut.

 

Update 15 maart 2020

Ben je met medewerkers een vaste reiskostenvergoeding overeengekomen, dan voldoen je medewerkers waarschijnlijk niet aan de eisen voor een onbelaste vergoeding als zij op meer dagen thuiswerken dan afgesproken. Immers, de medewerker ontvangt dan ook een onbelaste vergoeding voor dagen dat hij/zij niet naar het werk reist.

In een apart beleidsbesluit is aangegeven dat je als werkgever een reiskostenvergoeding betaalt, die tijdelijk uitgaat van minder thuiswerkdagen, dat je deze toch kan uitbetalen zonder fiscale gevolgen. Dus je kunt als werkgever blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was.

Hulp nodig?

Heb je als werkgever vragen rondom het coronavirus? Neem gerust contact met ons op.

Bron tekst: Fiscount
Foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Share This