X-XSS-Protection: 1; mode=block

Testen en testbewijzen

corona

Quarantaineplicht en testbewijzen

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen voor de quarantaineplicht en de coronatoegangsbewijzen goedgekeurd. Vanaf juni gaan de wetten in. Ook de tijdelijke wet coronamaatregelen is met drie maanden verlengd.

Wetsvoorstel testbewijzen
De tijdelijke inzet van toegangsbewijzen zorgt voor snellere versoepelen in bepaalde sectoren. De toegangsbewijzen worden vanaf stap 3 in het openingsplan ingezet om het maximum aantal toegestane bezoekers te vergroten. Het gaat hierbij om publiek bij professionele sportwedstrijden, exploitatie van culturele instellingen zoals theaters en bioscopen en horeca voor uiteten. Ook voor de toegang tot geplaceerde evenementen zullen toegangsbewijzen worden ingezet. Vanaf stap 4 in het openingsplan wordt het mogelijk met toegangsbewijzen de ‘anderhalvemeternorm’ los te laten.

Stichting Open Nederland wil de testcapaciteit door heel Nederland uitbreiden. Bezoekers kunnen zich kosteloos laten testen en gebruikmaken van de CoronaCheck app. Op termijn kunnen ook een vaccinatiebewijs of een bewijs van herstel ingezet worden als coronatoegangsbewijs. Daarvoor is nog aparte instemming van de Tweede Kamer nodig.

Tijdelijke wet coronamaatregelen
De tijdelijke wet coronamaatregelen is met drie maanden verlengd tot 1 september 2021. Voor de zomer zal een aangepaste tijdelijke wet ter behandeling aan het parlement worden aangeboden.

Meer informatie over het wetsvoorstel quarantaineplicht: zie maatregelen reizen

Bericht geplaatst op 27 mei 2021

Vrijwillig testen van scholieren

Vanaf 17 mei krijgen alle middelbare scholen zelftesten. Zo kunnen leerlingen zich thuis twee keer per week preventief testen. Scholieren kunnen zo vaker naar school omdat besmettingen sneller worden opgespoord. De zelftesten zijn vrijwillig en een aanvullende maatregel bovenop noodzakelijke maatregelen zoals de anderhalve meter afstand houden.

Het onderwijspersoneel in het basis- en voortgezet onderwijs kan zich al preventief testen. De middelbare scholen hebben hiervoor al testen ontvangen. Volgende week ontvangen de meeste basisscholen de testen. Middelbare scholieren konden al risicogericht testen. Het preventief testen wordt daar nu aan toegevoegd. De planning is dat de leveringen iedere twee weken plaatsvinden. Elke school krijgt dan voldoende testen voor die periode. 

Bij een positieve zelftest, maakt de leerling een afspraak voor een test op een GGD-locatie. Hier wordt met een PCR-test gecheckt of de uitslag klopt. Als die test ook positief is, start de GGD met het bron- en contactonderzoek.

Bericht geplaatst op 17 mei 2021

Vergoeding om werknemers preventief te laten testen

Is op 1,5 meter afstand werken niet altijd mogelijk voor je medewerkers? En wil je je medewerkers preventief laten testen?

Tot 31 mei a.s. kun je aanspraak maken op een financiële vergoeding van de overheid. Op de website www.werkgeverstesten.nl van MKB-Nederland en VNO-NCW staat alle relevante informatie over testen op de werkvloer die je nodig hebt. Je kunt er de voorwaarden vinden en wat de vergoeding is en hoe je die kunt aanvragen.

Verlenging regeling?
De financiële regeling geldt tot 31 mei a.s. De werkgeversorganisaties zetten zich in voor verlenging. Zodra bekend is of er een verlenging van de regeling komt, zullen wij dat op onze website melden.

Bericht geplaatst op 6 mei 2021

Update testen werknemers zonder klachten

Om het frequent en preventief testen van werknemers die geen klachten hebben beter mogelijk te maken, heeft het kabinet een tijdelijke financiële regeling in het leven geroepen, de zgn. ‘Open House Preventief Testen’.

Wanneer je als werkgever de werknemers die niet thuis kunnen werken, preventief wil laten testen is het advies om dit twee keer per week te doen. De regeling vergoedt enkel antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. Op termijn biedt de inzet van zelftesten perspectief en kan deze tijdelijke regeling weer vervallen. De verwachting is dat de eerste zelftesten in de loop van april beschikbaar komen.

De regeling is vanaf 25 maart jl. ingegaan en loopt tot en met 31 mei 2021, met een mogelijkheid tot verlengen met een maand. Arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen kunnen zich aanmelden voor deze regeling. Zij voeren vervolgens op aanvraag van je als werkgever geeft de testen uit. Per test ontvangen zij een tegemoetkoming van € 20 excl. BTW.

Preventief testen van mensen zonder klachten en zonder bekende blootstelling kan vroegtijdig besmettingen helpen opsporen en uitbraaksituaties voorkomen. Bovendien kun je als werkgever je werknemers een veiligere werkomgeving bieden door preventief te testen. Thuiswerken is en blijft de norm. De regeling is daarom uitsluitend gericht op werkgevers waarvan werknemers door de aard van hun werkzaamheden geen enkele mogelijkheid hebben om thuis te werken én zich – buiten eigen schuld om – in werksituaties bevinden waar 1,5 meter moeilijk te handhaven is.

Tot nu toe was er een regeling voor werkgevers om werknemers mét klachten of bekende blootstelling te laten testen. De GGD-en hebben inmiddels voldoende capaciteit om die testen uit te voeren. De regeling om werkgevers hierbij te ondersteunen staat daarom per 19 maart 2021 niet meer open voor nieuwe aanmeldingen.

Bericht geplaatst op 12 april 2021

Tegemoetkoming voor preventieve testen

Het kabinet heeft een tijdelijke regeling in het leven geroepen: ‘Open House Preventief Testen’. Er is een tijdelijke regeling ‘Open House Preventief Testen’ in het leven geroepen om werknemers frequent en preventief te kunnen testen, ook als ze geen klachten hebben.

Wanneer jouw werknemers niet thuis kunnen werken, kun je hen preventief laten testen. Het advies is om dit twee keer per week te doen. De regeling vergoedt enkel antigeensneltesten en testen voor begeleide zelfafname. Op termijn biedt de inzet van zelftesten perspectief en kan deze tijdelijke regeling weer vervallen. De verwachting is dat de eerste zelftesten in de loop van april beschikbaar komen.

De regeling is vanaf 25 maart jl. ingegaan en loopt tot en met 31 mei 2021. Eventueel zal deze nog een maand verlengd worden. Arbodiensten en BIG-geregistreerde artsen kunnen zich aanmelden voor deze regeling. Zij voeren vervolgens op aanvraag van je als werkgever geeft de testen uit. Per test ontvangen zij een tegemoetkoming van € 20 excl. BTW.

Preventief testen van mensen zonder klachten en zonder bekende blootstelling kan vroegtijdig besmettingen helpen opsporen en uitbraaksituaties voorkomen. Bovendien kun je als werkgever je werknemers een veiligere werkomgeving bieden door preventief te testen. Thuiswerken is en blijft de norm. De regeling is daarom uitsluitend gericht op werkgevers waarvan werknemers door de aard van hun werkzaamheden geen enkele mogelijkheid hebben om thuis te werken én zich – buiten eigen schuld om – in werksituaties bevinden waar 1,5 meter moeilijk te handhaven is.

Tot nu toe was er een regeling voor werkgevers om werknemers mét klachten of bekende blootstelling te laten testen. De GGD-en hebben inmiddels voldoende capaciteit om die testen uit te voeren. De regeling om werkgevers hierbij te ondersteunen staat daarom per 19 maart 2021 niet meer open voor nieuwe aanmeldingen.

Bericht geplaatst op 29 maart 2021

Testen werknemers zonder klachten

Minister Hugo de Jonge wil regelmatig en preventief testen van werknemers mogelijk maken. Ook als die werknemers geen klachten hebben en waarvan niet bekend is dat ze zijn blootgesteld aan het virus. Om dit te stimuleren wil het kabinet tijdelijk bedrijven ondersteunen, die hun werknemers preventief en zo nodig frequent willen laten testen in situaties waar thuis werken geen optie is. Op termijn biedt de inzet van zelftesten perspectief.

Tot nu toe was het alleen mogelijk voor werkgevers om werknemers mét klachten of bekende blootstelling (door contact met een besmet persoon, een melding door de app CoronaMelder of afkomstig uit een risicogebied) te laten testen. De GGD-en hebben inmiddels voldoende capaciteit om die testen uit te voeren. De regeling om werkgevers hierin te ondersteunen stopt daarom per 19 maart 2021.

In plaats daarvan komt er een nieuwe regeling die werkgevers financieel ondersteunt om hun werknemers zonder klachten preventief en frequent te testen onder medisch toezicht. De ondersteuning geldt voor zogenaamde ‘begeleide zelfafname’ en voor het zich zelf laten testen van werknemers, op verzoek van hun werkgever, onder toezicht van een BIG-geregistreerde arts of arbodienst. Een werkgever mag werknemers overigens nooit verplichten tot het afnemen van een test.

Het uiteindelijke perspectief is de inzet van zelftesten om veiliger werken, en bijvoorbeeld ook studeren, mogelijk te maken. Op dit moment zijn er echter nog geen zelftesten op de markt beschikbaar. Het ministerie heeft op 5 maart jl. de mogelijkheid opengesteld voor aanbieders om via een ontheffing sneltesten als zelftest op de markt te brengen. De verwachting is dat de eerste zelftesten in april beschikbaar zijn.

Preventief testen van mensen zonder klachten en zonder bekende blootstelling kan vroegtijdig besmettingen helpen opsporen en uitbraaksituaties voorkomen. Bovendien kunnen werkgevers hun werknemers een veiligere werkomgeving bieden door preventief te testen. Thuiswerken is en blijft de norm. De ondersteuning is daarom gericht op werkgevers waarvan werknemers door de aard van hun werkzaamheden geen enkele mogelijkheid hebben om thuis te werken én zich – buiten eigen schuld om – in werksituaties bevinden waar 1,5 meter moeilijk te handhaven is.

Bericht geplaatst op 22 maart 2021

Testbewijzen evenementen

Het kabinet is een onderzoek gestart om testbewijzen op grote schaal in te kunnen gaan zetten bij het heropenen van de samenleving. De Wet publieke gezondheid (Wpg) wordt hiervoor gewijzigd. Evenementen en activiteiten kunnen hierdoor eerder veilig georganiseerd worden.

Het wetsvoorstel is er om testbewijzen in te zetten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca. Daarnaast kan het ook bij het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs (ho) ingezet worden om via testbewijzen meer fysiek onderwijs mogelijk te maken.

De voorgestelde wetswijziging past binnen het recent uitgekomen SER-advies over het veilig (her)openen van de samenleving en is in lijn met het eerdere advies van de Gezondheidsraad.

De uiteindelijke inzet van testbewijzen zal afhangen van de actuele omstandigheden zoals de epidemiologische situatie, geldende maatregelen ter bestrijding van de epidemie, praktische uitvoerbaarheid en de beschikbaarheid van testen en testlocaties.

Het voorstel is te lezen op de website Interconsulatie van de Overheid. Tot en met maandag 15 maart kan je via deze website er commentaar op geven.  Ook vraagt het kabinet diverse instanties zoals de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens om advies. Daarna gaat het voorstel naar de Tweede en Eerste Kamer voordat de wet in werking kan treden.

Bericht geplaatst op 11 maart 2021

Hulp nodig?

Kom jij in de problemen door (de maatregelen) rondom het coronavirus? Neem dan contact met ons op.

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Share This