X-XSS-Protection: 1; mode=block
Corona-OverbruggingsLening (COL)

Corona-OverbruggingsLening (COL)

Corona-OverbruggingsLening (COL) Ben je een startup, een scale-up, een innovatief MKB-er of een MKB-er zonder kredietrelatie bij een bank? En heb je financiering nodig vanwege de coronamaatregelen, dan kun je vanaf 29 april 2020 een aanvraag indienen voor een speciaal...