X-XSS-Protection: 1; mode=block
Thuiswerken

Thuiswerken

‘Werk thuis, tenzij het niet anders kan’ Dat is de oproep van het kabinet. Thuiswerken vraagt aanpassingsvermogen. En aandacht voor lichamelijke en mentale gezondheid.    Thuiswerken en frisse lucht Omdat de besmettingsgraad hoog is, komt het kabinet...
Horeca-maatregelen

Horeca-maatregelen

Horeca-maatregelen Als gevolg van het oplopende aantal besmettingen moeten sociale contacten zoveel mogelijk beperkt worden. Op de website van de Rijksoverheid staan welke maatregelen er momenteel van kracht zijn. Horeca tijdens de zomer Vanaf 10 juli 2021 vanaf 6 uur...