X-XSS-Protection: 1; mode=block
Uitstel van betaling belastingen

Uitstel van betaling belastingen

Uitstel van betaling belastingen De Belastingdienst geeft ondernemers die daar per brief om vragen en zonder aanvullende voorwaarden drie maanden uitstel van betaling van loonbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft...
Bijstand voor zelfstandige (Tozo)

Bijstand voor zelfstandige (Tozo)

Bijstand voor zelfstandige (Tozo) Bijstand voor zelfstandige (Tozo) De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bekijk welke zelfstandige...
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB Als MKB-ondernemer kun je wellicht een tegemoetkoming krijgen voor je vaste lasten. Het kabinet komt namelijk met een pakket aan maatregelen voor MKB-ondernemers die het hardst geraakt zijn, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen,...
Toeristen- en cultuursector

Toeristen- en cultuursector

Toeristen- en cultuursector Update 24 juni - versoepeling maatregelen per 1 juli Vanaf 1 juli kunnen er weer meer mensen naar voorstellingen en culturele festivals. In theaters, bioscopen en concertzalen geldt dan geen maximum meer van 30 personen. Vanaf dan is de...