fbpx X-XSS-Protection: 1; mode=block
Steun voor toeristen- en cultuursector

Steun voor toeristen- en cultuursector

Steun voor toeristen- en cultuursector Subsidie voor theater en muziek In de miljoenennota 2021 heeft het kabinet bekend gemaakt dat in de komende vier jaar er € 15 miljoen per jaar uitgetrokken voor het Fonds Podiumkunsten. Doel hiervan is dat theatergezelschappen en...
Bijstand voor zelfstandige (Tozo)

Bijstand voor zelfstandige (Tozo)

Bijstand voor zelfstandige (Tozo) Laatste update: 10 september 2020 Bijstand voor zelfstandige (Tozo) De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis....
Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig

Rijbewijzen tijdelijk langer geldig Laatste update: 6 september 2020 Door de coronamaatregelen zijn de mogelijkheden om je rijbewijs te verlengen beperkt. Om te voorkomen dat je hierdoor in problemen komt heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten dat...