X-XSS-Protection: 1; mode=block

Steun voor sociale werkbedrijven tijdens coronacrisis

corona, regeling

Als sociaal werkbedrijf moet je vanwege de coronacrisis gedeeltelijk of helemaal de deuren sluiten. De loonkosten van de ondersteunende werknemers lopen gewoon door. Het ondersteunende personeel begeleidt 80.000 werknemers die onder begeleiding werken in de sociale werkvoorziening. Zonder de hulp van het ondersteunende personeel kunnen zij hun werk niet doen.
Het kabinet stelt € 90 miljoen extra beschikbaar aan gemeenten voor de sociale werkvoorziening. Normaliter worden financiële tekorten van SW-bedrijven gecompenseerd door een hogere gemeentelijke bijdrage. Omdat gemeenten door de coronacrisis onder financiële druk staan, kiest het kabinet ervoor om de Rijksbijdrage voor de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) te verhogen voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020.

Hulp nodig?

Kom jij in de problemen door (de maatregelen) rondom het coronavirus? Neem dan contact met ons op.

Bron tekst: Rijksoverheid
foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Share This