Tussen alle informatie die cliënten ter beschikking stellen aan ons kantoor om de aan ons gegunde
opdrachten uit te kunnen voeren, zitten ook persoonsgegevens. Die informatie betreft ofwel direct een
natuurlijk persoon, of is naar deze persoon te herleiden.

Naast voor de hand liggende gegevens, zoals
naam, adres, geboortedatum en -plaats en BSN-nummer is er nog veel meer informatie naar een
persoon te herleiden, zoals telefoonnummers, ziektekostenverzekeringsnummers, kentekengegevens
en zelfs IP-adressen. Dat een gegeven soms niet altijd direct exact naar één persoon te herleiden is,
maar naar een kleine groep van mensen, maakt daarbij niet uit. Op basis van twee persoonsgegevens
(bijvoorbeeld adres en leeftijd) is de informatie immers mogelijk alsnog naar één persoon te herleiden.

Als kantoor hebben wij de verantwoordelijkheid en (dus) de plicht om zorgvuldig met deze gegevens
om te gaan, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Bekijk hier ons volledige privacybeleid.

 

De juiste financiering in 4 stappen:

kennismaking

Tijdens het kosteloze kennismakingsgesprek bespreken we je plannen. Daarbij geven wij inzicht in de benodigde uren en kosten.

gegevens

We inventariseren en verzamelen alle benodigde gegevens voor je financieringsplan.

financieringsplan

Met deze gegevens stellen wij een financieringsplan op. Wij bespreken met jou bij welke geldverstrekker(s) we het plan gaan indienen.

Aanvraag

Na het kiezen van een geldverstrekker verzorgen wij de aanvraag. Wij begeleiden je op een efficiënte manier door het hele proces.

© 2018 Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Karstraat 4 Mill
tel. 06 - 23 29 46 43
tel. 06 - 28 90 99 04

error: Deze content mag niet gekopieerd of gedupliceerd worden.