X-XSS-Protection: 1; mode=block

Pensioenopbouw en tijdelijke arbeidsduurverkorting

corona, regeling

Tijdens de tijdelijke arbeidsduurverkorting i.v.m. het coronavirus kunnen werknemers in een van de volgende situaties terecht komen. Wat gebeurt er dan met de pensioenopbouw?

 

  • Arbeidsduurverkorting, maar het dienstverband duurt voort: de pensioenopbouw gaat onverkort door. Als er een lager loon wordt ontvangen kan de pensioenopbouw worden voortgezet over het loon voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting
  • Arbeidsduurverkorting waarbij het dienstverband (gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd (bijvoorbeeld ww-uitkering). De pensioenopbouw mag worden voortgezet op basis van het pensioengevend loon dat de medewerker voorafgaande aan de arbeidsduurverkorting heeft ontvangen
  • Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van onvrijwillig ontslag of er geen inkomensvervangende uitkering wordt ontvangen. In dat geval kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw.

Hulp nodig?

Kom jij in de problemen door (de maatregelen) rondom het coronavirus? Neem dan contact met ons op.

Bron tekst: coronaregelingen.nl
foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Share This