X-XSS-Protection: 1; mode=block

Land-en tuinbouwbedrijven zoeken hulp

corona

Veel land- en tuinbouwbedrijven zoeken hulp bij de oogst. Vooral door de coronacrisis zijn er extra werknemers nodig. Vooral nu er in Europa reisbeperkingen gelden. Daardoor is er nu ook een tekort aan arbeidsmigranten. Daarnaast zijn veel buitenlandse arbeidskrachten teruggekeerd naar hun geboorteland uit ongerustheid over hun gezondheid.
LTO heeft twee websites helponsoogsten.nl en werkenindelandentuinbouw.nl. Hierop hebben zich inmiddels 1400 werkwilligen gemeld. Maar daarmee zeggen de bedrijven nog 600 arbeidskrachten te kort te komen.

Oogstseizoen
Woordvoerder Wytse Sonnema van LTO Nederland verwacht dat de personeelstekorten de komende drie à vier weken nog verder oplopen, ook omdat het oogstseizoen nu aanbreekt. Eind maart begint de oogst van aardbeien en asperges, in april komkommers, tomaten en andere glastuinbouwproducten.

Werknemers uit horeca of siertielt
De mensen die zich na oproepen afgelopen dagen hebben aangemeld om in de landbouw te werken, zijn bijvoorbeeld mensen die normaal gesproken in de horeca of schoonmaak werken. Daarnaast zijn er werknemers uit de sierteelt die nu in de land- en tuinbouw aan de slag gaan. Door de export van bloemen is het werk in de sierteelt grotendeels stilgevallen.
LTO geeft toe dat het tekort aan aspergestekeres en aardbeienplukkers gedeeltelijk een jaarlijks terugkerend probleem is. ‘Maar ik denk dat dit vooral een additioneel tekort is’, aldus Sonnema. Al jaren geleden aangekondigde initiatieven om robots in te zetten, bijvoorbeeld voor de oogst van asperges of paprika’s, hebben het jaarlijks terugkerende tekort aan tijdelijke arbeidskrachten in de land- en tuinbouw niet merkbaar verlicht.

Voedselvoorziening in Nederland in stand houden
Vicevoorzitter van LTO Noord, Eric Douma, noemt het beschikbaar houden van voldoende handen in de land- en tuinbouw nu ‘topprioriteit van de Taskforce Arbeid van LTO’. Zijn organisatie omschrijft de zoektocht naar personeel als een noodzaak ‘om de voedselvoorziening in Nederland in stand te houden’. Hij roept werkgevers die een tekort aan werknemers hebben en werkgevers die werknemers beschikbaar hebben op om dat te melden op de nieuwe LTO-websites. ‘Dat geldt ook voor gecertificeerde uitzendbureaus, werknemers en zzp’ers.’ De nieuwe websites koppelen vraag en aanbod en verzorgen de administratieve afhandeling.

Hulp nodig?

Kom jij in de problemen door (de maatregelen) rondom het coronavirus? Neem dan contact met ons op.

Bron tekst: LTO en Fd
Foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Share This