X-XSS-Protection: 1; mode=block

Gemakkelijker overbruggingskrediet (KKC) voor MKB

corona, leestijd ca. 1 min., regeling

Kleine ondernemers kunnen vanaf half mei gemakkelijker kredieten afsluiten. Deze regeling wordt de Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC) genoemd. Het doel van de regeling is om kleine ondernemers door de coronacrisis te helpen. Het kabinet en de banken stellen 750 miljoen euro aan extra financiering beschikbaar voor overbruggingsleningen aan bedrijven in het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Voorwaarden voor de regeling

Heb je een overbruggingsfinanciering nodig tot € 50.000,– en had je voor de uitbraak van het coronavirus een gezonde onderneming, dan kun je gebruikmaken van het zogenaamde Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC). De overheid staat voor 95% garant voor de hele lening, de rest is voor rekening van de banken.

Deze overbruggingsfinanciering is bedoeld voor ondernemers, die voor de coronacrisis een winstgevend bedrijf hadden. De voorwaarden zijn onder andere:

  • Je omzet bedraagt meer dan € 50.000,– per jaar
  • Je stond op 1 januari 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Je financieringsbehoefte ligt tussen de € 10.000,– en € 50.000,–
  • De looptijd van de leningen is maximaal 5 jaar
  • De rente bedraagt 4% per jaar en eenmalig 2%.

Het kabinet hoopt deze nieuwe KKC-regeling half mei a.s. beschikbaar te stellen, maar deze moet nog wel worden goedgekeurd door de Europese Commissie.

Met deze KKC-regeling (tot € 50.000,–), de BMKB-C-regeling (tot € 1,5 miljoen) en de Go-C-regeling (€ 1,5 – € 150 miljoen) zijn er nu kredietregelingen met overheidsgarantie beschikbaar in alle categorieën.

Update 21 mei 2020

Deze lening van minimaal € 10.000,– tot maximaal € 50.000,– voor ondernemingen die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren, wordt momenteel uitgevoerd.

De banken ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos en de Volksbank hebben in ieder geval toegezegd leningen via deze regeling aan te bieden. Andere financiers, die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C, mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich bij RVO.nl laten accrediteren als financier voor de KKC-regeling.

Gebruik maken van de regeling?

Wil je gebruikmaken van de regeling? Of wil je weten of deze regeling voor jou van toepassing is?
Neem gerust contact met ons op. Wij geven je graag het juiste advies en dienen de aanvraag graag voor je in. 

Bron tekst: FD en Coronaregelingen.nl
foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Share This