X-XSS-Protection: 1; mode=block

Gezondheidspaspoort – CoronaCheck-app

corona

Coronapas verplicht op het werk?

Op dit moment is het advies van het kabinet: werk zoveel mogelijk thuis en ontvang zo min mogelijk bezoekers. Eerder was het advies: werk de helft van de tijd thuis, tenzij het echt niet anders kan.

Het demissionaire kabinet heeft aangekondigd dat het aantal plekken waar je een coronatoegangsbewijs moet tonen, wordt uitgebreid ‘naar andere sectoren’.

Er worden hiervoor juridische voorbereidingen getroffen. Ook bekijkt het kabinet of de coronapas verplicht kan worden op de werkvloer. Het kabinet wil ook kijken naar de inzet van een coronatoegangsbewijs in het hoger onderwijs, aldus De Jonge.

Het coronatoegangsbewijs wordt ook verplicht in niet-essentiële winkels en bij niet-essentiële dienstverlening. In de supermarkt is het coronatoegangsbewijs dus niet verplicht.

Het coronatoegangsbewijs was al verplicht in de horeca, in casino’s, bij bepaalde evenementen en bij cultuurlocaties als theaters of bioscopen. Daar kwamen eerder deze maand doorstroomlocaties zoals musea en sportscholen bij. Ook buiten op terrassen van horecagelegenheden moet voortaan een QR-code worden getoond.

Daarnaast werkt het kabinet aan de mogelijkheid voor ondernemers om te kiezen tussen 2G en 3G. Daar zal het parlement eerst mee moeten instemmen voordat het beleid in werking kan treden. Het 2G-beleid zou betekenen dat een negatieve coronatest geen toegang meer geeft tot bijvoorbeeld horeca, theaters en evenementen.

Bericht geplaatst op 15 november 2021

Vaccinatiebewijs pas na 2 weken

Het vaccinatiebewijs is vanaf 10 juli jl. pas geldig twee weken na de laatste vaccinatie. Bij een vaccinatie met Dat betekent dat het AstraZeneca, Pfizer of Moderna betekent dit 14 dagen na de tweede vaccinatie. Bij het Janssen-vaccin is het vaccinatiebewijs ook pas geldig 14 dagen na de prik. Dit betekent dat je 14 dagen moet wachten na je laatste prik voordat je met een vaccinatiebewijs naar een evenement of horecazaak kunt gaan. Een negatief testbewijs of een herstelbewijs blijft gelden als alternatief voor een vaccinatiebewijs.

Ook als je naar Nederland reist vanuit een land waar een Digitaal Corona Certificaat (DCC) nodig is, zul je minstens 14 dagen volledig gevaccineerd moeten zijn. Voor het reizen naar het buitenland gelden lokale regels wat wel en niet mag met vaccinatie. Check daarom altijd Nederlandwereldwijd.nl.

Vaccinatiebewijzen die vóór 10 juli 2021 zijn uitgegeven, blijven geldig. Ben je korter dan 14 dagen geleden volledig gevaccineerd, wees dan de komende dagen voorzichtig. Ga je naar een evenement, laat je dan testen zodat je een negatief toegangsbewijs hebt.

Bericht geplaatst op 12 juli 2021

Reizen binnen Europa met CoronaCheck-app

Vanaf 2 juli is de CoronaCheck-app ook gebruiken om naar EU-landen te reizen. In de app kun je een internationale QR-code genereren die te gebruiken is in alle EU-lidstaten. De internationale QR-code, ook bekend als Digitaal Corona Certificaat, kan worden aangemaakt op basis van een negatieve test, vaccinatie of doorgemaakte corona-infectie.

Verder heeft de app een update gehad, waardoor je nu ook een herstelbewijs kan aanmaken. Hiervoor heb je een Dpositieve test bij de GGD nodig die niet langer dan 180 dagen geleden is. Het herstelbewijs geldt als coronatoegangsbewijs bij evenementen in Nederland en als Digitaal Corona Certificaat in EU-lidstaten.

Aanvullende voorwaarden van lidstaten
In principe kun je met een DCC vrij reizen in Europa, maar lidstaten mogen aanvullende voorwaarden stellen. Zo verwachten sommige lidstaten dat je twee weken of langer geleden volledig gevaccineerd bent. In andere lidstaten geldt dat je ook een negatieve PCR-test moet hebben (en niet met een negatieve antigeentest). Wie op reis gaat, doet er daarom altijd goed aan om tijdig via www.wijsopreis.nl na te gaan welke regels precies gelden in het land van bestemming.

Bericht geplaatst op 5 juli 2021

Ook vaccinatiebewijzen in CoronaCheck-app

Naast testbewijzen, zijn nu ook de vaccinatiebewijzen beschikbaar in de CoronaCheck-app. Daarmee kun je als je volledig gevaccineerd bent toegang krijgen tot evenementen en andere plekken waar coronatoegangsbewijzen worden gevraagd. Een negatieve test geeft ook toegang. Het vaccinatiebewijs in de CoronaCheck-app geldt als Digitaal Corona Certificaat om mee te reizen binnen de EU.

QR-code
Op basis van een volledige vaccinatie of een negatieve testuitslag maakt de CoronaCheck-app een QR-code aan. Deze QR-code kan gescand worden met de app CoronaCheck Scanner. Als het coronatoegangsbewijs correct is, komt er een groen vinkje in beeld waarmee de toegang tot evenementen of andere landen gegeven wordt. Vanaf 1 juli 2021 zullen mensen die in het afgelopen halfjaar corona hebben gehad ook een herstelbewijs kunnen genereren in de app. Dat gaat op basis van een positieve coronatest.

Binnen- en buitenland
De QR-code in de CoronaCheck-app kent een binnenlandse en een internationale variant. De binnenlandse code geeft bij het scannen niet weer of het groene vinkje tot stand is gekomen door vaccinatie of testen. De internationale variant laat wel meer gegevens zien. Dat is om tegemoet te kunnen komen aan de verscheidenheid aan inreisregels die sommige Europese landen hanteren. Vanaf 1 juli is de CoronaCheck-app in te zetten voor reizen binnen Europa. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor de regels gelden in het land van bestemming. Deze informatie is te vinden op de website www.wijsopreis.nl.

Volledige vaccinatie
De CoronaCheck-app werkt al langer in Nederland als toegangsbewijs op basis van een negatieve test. Vanaf vandaag kunnen volledig gevaccineerde mensen ook een toegangsbewijs genereren op basis van hun vaccinatie. Je bent volledig gevaccineerd als je twee prikken met Pfizer, Moderna of AstraZeneca hebt gehad, of één prik van Janssen. Je kunt dus pas na de registratie van de tweede vaccinatie met Pfizer, Moderna of AstraZeneca of de prik met Janssen je vaccinatiebewijs genereren.

Heb je eerder corona gehad, dan wordt je na je eerste prik ook beschouwd als volledig gevaccineerd en kun je dus na registratie van de eerste prik een vaccinatiebewijs genereren. Heb je corona gehad en bij je niet bij de GGD gevaccineerd, maar bij een huisarts, ziekenhuis of instelling, dan kun je vanaf 1 juli a.s. een vaccinatiebewijs genereren.

Toegangsbewijzen
Door toegangsbewijzen in te zetten, kunnen organisatoren van evenementen nu al meer mensen ontvangen in hun zaal of stadion. Horeca, culturele instellingen, evenementen en professionele sportwedstrijden de anderhalve meter afstand loslaten als ze werken met toegangsbewijzen. Daarmee kunnen ondernemingen dus weer op volledige capaciteit, en dus rendabel, hun zaak of locatie exploiteren.

Registratie van vaccinaties
Voor het downloaden van de CoronaCheck-app heb je een DigiD nodig. De CoronaCheck-app maakt een koppeling met je DigiD en het registratiesysteem van het RIVM, het CIMS. Daarin leggen GGD, huisartsen, ziekenhuizen en instellingen de gezette prikken vast. Bij het overgrote deel van de prikken is dat ook al gebeurd. De CoronaCheck-app koppelt daarnaast ook direct met het registratiesysteem van de GGD. Daardoor kan de CoronaCheck-app bij ruim 90% van de gezette vaccinaties ook automatisch een vaccinatiebewijs genereren.

Kun jij je vaccinatie nog niet terugvinden in de CoronaCheck-app dan kun je het beste contact opnemen met de huisarts of instelling die je heeft gevaccineerd. Vanaf 1 juli 2021 kunnen zij handmatig een vaccinatiebewijs genereren met behulp van een speciaal webportal voor artsen.

Papieren alternatief
Heb je geen smartphone, dan kun je vanaf donderdag 1 juli 2021 ook je vaccinatiebewijs printen via de website www.coronacheck.nl of bellen met telefoonnummer 0247-247247.

Bericht geplaatst op 1 juli 2021

Coronapaspoort vanaf 1 juli 2021

Het Europees Parlement geeft groen licht voor het coronapaspoort ‘Digital Covid Certificate’. De lidstaten moeten er zelf voor zorgen dat de reispas voor 1 juli a.s. wordt ingevoerd. Het coronapaspoort is dan voor 12 maanden geldig.

Door het coronapaspoort kan je zonder beperkingen naar andere landen binnen de EU kunnen reizen. Je krijgt het digitale coronapaspoort als je bent gevaccineerd, recent corona hebt  gehad of een negatieve coronatest hebt afgelegd. De pas zal gratis te krijgen zijn en kan behalve digitaal, ook in papieren vorm gebruikt worden.

Bericht geplaatst op 10 juni 2021

Wetsvoorstel testbewijzen

Het kabinet heeft het wetsvoorstel om testbewijzen voor toegang in te kunnen zetten, ingediend bij de Tweede Kamer. Hiervoor moet de Wet publieke gezondheid (Wpg) worden gewijzigd. Het wetsvoorstel regelt dat testbewijzen tijdelijk kunnen worden ingezet voor toegang tot activiteiten zoals sportwedstrijden, culturele instellingen (concertzalen, musea, theaters, etc.), evenementen en de horeca. Het is een tijdelijke maatregel om ervoor te zorgen dat deze sectoren eerder voor publiek open kunnen gaan. Dat is ook vastgelegd in het wetsvoorstel: het kabinet kan testbewijzen alleen inzetten als daarmee sectoren eerder kunnen worden geopend of maatregelen kunnen worden versoepeld, wanneer dat zonder testbewijs en gelet op de epidemiologische situatie, niet mogelijk zou zijn. Publieke voorzieningen als het openbaar vervoer of het gemeentehuis zullen nooit vragen om testbewijzen om toegang te krijgen tot de locatie.

Om het gebruik van testbewijzen praktisch mogelijk te maken, wordt nu hard gewerkt aan het opschalen van speciale testcapaciteit voor testbewijzen. Gedurende de maand april wordt bovendien de werking van toegangstesten in de praktijk uitgeprobeerd met de pilots ‘Testen voor Toegang’. De overheid bekostigt de opbouw van de testcapaciteit in deze opstartfase. Er wordt stap voor stap besloten over de inzet van de gereserveerde middelen. Wel is al zeker dat de Rijksoverheid tot en met juni 2021 de kosten van het testen volledig zal dragen. Vanaf juli zal een deel van de kosten in rekening worden gebracht bij degenen die zich laten testen voor toegang, maximaal 7,50 euro per test.

Met het wetsvoorstel wordt de juridische basis gecreëerd om testbewijzen te hanteren. Of testbewijzen daadwerkelijk worden ingezet om bepaalde sectoren of plekken te openen, wordt bepaald aan de hand van besluiten in het kader van het openingsplan. In het openingsplan is opgenomen hoe het kabinet stap voor stap de samenleving wil openen en coronamaatregelen wil opheffen. Testbewijzen zijn een belangrijk onderdeel daarvan. Zo is het de bedoeling dat het bezoeken van een theatervoorstelling of sportwedstrijd in stap 2 van het openingsplan met toegangstesten mogelijk wordt. Wie naar zo’n activiteit toe wil gaan moet zich vooraf laten testen. Met een negatieve testuitslag kan op de mobiele telefoon een QR-code worden gegenereerd die toegang geeft tot de activiteit.

Zodra is vastgesteld dat gevaccineerden een geringe rol spelen in de verspreiding van het virus, kan een vaccinatiebewijs ook als alternatief gaan dienen voor een negatief testbewijs. Datzelfde geldt ook voor mensen die een coronabesmetting hebben doorgemaakt. Om dat in te voeren is nog wel aparte instemming van de Tweede Kamer noodzakelijk.

Bericht geplaatst op 22 april 2021

Tegemoetkoming voor preventieve testen

We willen op reis in de zomer, volle zalen in de bioscoop en het theater, drukbezochte festivals, beurzen en congressen. Als het meezit, moet dat straks weer mogelijk zijn voor mensen die een ‘bewijs van gezondheid’ kunnen laten zien.

Nederlanders hebben dan verschillende mogelijkheden om te bewijzen dat zij niet besmet zijn met het coronavirus en dus het risico erg klein is dat zij anderen zullen besmetten. Dat kan bijvoorbeeld met:

  • een recente negatieve testuitslag
  • een bewijs van immuniteit, als je net genezen bent van COVID-19
  • een vaccinatiebewijs, waaruit blijkt dat je in ieder geval 1 prik tegen corona hebt gehad

Het kabinet wil al dit mogelijke bewijsmateriaal samenbrengen in het zogenoemde coronapaspoort. Dat paspoort willen ze beschikbaar maken in een digitale en een papieren vorm met een QR-code. Het coronapaspoort moet bruikbaar zijn binnen de Europese Unie (EU).

QR-code scannen
Wanneer je een bezoeker ontvangt, scan je bij de entree de QR-code op het coronapaspoort van de bezoeker. Als deze niet besmettelijk is, zie je op de scanner het groene sein ‘veilig’. De bezoeker mag naar binnen en zijn privacygevoelige medische informatie blijft geheim. Want jij kunt niet zien of hij gevaccineerd, getest of immuun is.

Wat heb je nodig?
Ondernemers hebben een scanapparaat nodig en de juiste software. Het kan zijn dat scannen zelfs mogelijk wordt met een app op je smartphone. Het ministerie van Volksgezondheid geeft hierover op dit moment nog weinig duidelijkheid: Woordvoerder Axel Drees: “We zijn nu eerst alle technische en juridische aspecten achter dit plan aan het uitwerken”.

Waar heb je een paspoort nodig?
De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert het coronapaspoort straks in te zetten op drukke plekken waar toegangscontrole normaal is. Daarbij kun je denken aan bioscopen, theaters, stadions en musea, maar ook beurzen en congressen. Het kabinet kan echter anders beslissen.

Wanneer is het paspoort klaar?
Het kabinet wil deze zomer te werken met het coronapaspoort. Een exacte datum wordt genoemd. Maar vanaf 1 juli zijn waarschijnlijk festivals, sportwedstrijden met publiek, concerten en congressen weer mogelijk. Het is dus aannemelijk dat het paspoort er dan is.

Testbewijzen tot 1 juli a.s.
Tot de introductie van het coronapaspoort moeten testen uitkomst bieden. Volgens zorgminister Hugo de Jonge zijn er op 1 mei a.s. 400.000 tests per dag mogelijk. Bezoekers zouden dan toegang kunnen krijgen op basis van een testbewijs of een test ter plekke. Op dit moment bestaat er nog geen officieel testbewijs. Maar waarschijnlijk wordt dit op korte termijn ontwikkeld. Het kabinet heeft de SER namelijk gevraagd om advies over het gebruik van testbewijzen bij het verder openstellen van de samenleving.

Testbewijzen kunnen volgens de SER worden ingezet op plekken waar toegangscontrole normaal is, bijvoorbeeld bij een bioscoop. De SER vindt het geen goed idee dat winkeliers hun klanten bij binnenkomst vragen om een testbewijs.

Zelftest
Terwijl de testcapaciteit snel toeneemt, worden in april ook de eerste zelftesten op de markt verwacht. Met een staafje uit de supermarkt kan straks dus iedereen zichzelf controleren. De zelftest is geen officieel testbewijs, maar kan wel handig zijn als je bijvoorbeeld met collega’s op locatie wilt werken.

Ervaringen in andere landen
In Israël is het coronapaspoort er al. Meer dan 40% van de bevolking heeft 2 vaccinaties gehad en heeft daardoor nu met het paspoort toegang tot culturele activiteiten, sportwedstrijden, hotels en sportscholen. En ook tot drukke winkels en horeca. Of er in Nederland straks ook bij drukke winkels een toegangscontrole gehouden moet worden aan de deur, is niet bekend.

Ondernemers
Ondernemers in Israël noemen voor- en nadelen van het paspoort. Ze zijn blij met het groeiende aantal klanten. Maar ze zien dat dit er nog steeds veel minder zijn dan voor de coronapandemie. Ook moeten ze nog geregeld optreden als handhaver omdat ze vaak aan klanten moeten uitleggen dat de meeste coronamaatregelen nog gewoon gelden. De meeste klanten zijn op leeftijd, aangezien het ook in Israël de ouderen zijn die als eerste werden gevaccineerd.

Consumenten
In Israël zijn onder consumenten de meningen verdeeld. Het paspoort zorgt voor vrijheden, maar ook voor ongelijkheid. Terwijl de ene helft van het volk weer restaurants en concerten bezoekt, zit de andere helft thuis. “Wie zichzelf niet laat inenten, blijft achter”, zegt de Israëlische minister van Volksgezondheid Yuli Edelstein. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Op straat wordt geprotesteerd en de eerste rechtszaken worden snel verwacht.

Bericht geplaatst op 29 maart 2021

Hulp nodig?

Kom jij in de problemen door (de maatregelen) rondom het coronavirus? Neem dan contact met ons op.

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Share This