X-XSS-Protection: 1; mode=block

Financieringsconsulent jury Dragons’ Den

Onze collega Oscar trad op 26 september jl. in de rol van jury aan bij Dragons’ Den Boxmeer. Als afgevaardigde van Financieringsconsulent mocht hij ondernemingsplannen en presentaties beoordelen van leerlingen van Merletcollege, Cuijk, Elzendaalcollege Boxmeer en Metameer.
Oscar: “Het is mooi om te zien hoe deze jonge, ambitieuze leerlingen professioneel met deze opdracht aan de slag zijn gegaan.”

Het Merletcollege in Cuijk won zowel de prijs voor het beste ondernemingsplan als de beste presentatie.

Rabobank Land van Cuijk & Maasduinen organiseert jaarlijks Dragon’s Den voor leerlingen van 5 VWO. De opgestelde ondernemersplannen zijn een onderdeel van het eindexamenvak Management & Organisatie. De bank wil op die manier het ondernemerschap onder de jonge doelgroep te stimuleren.

Foto jury: Hans van den Eerenbeemt (Rabobank), Oscar Huisman (Financieringsconsulent), Marjolein Rojo (OndernemersLift+)

Share This