X-XSS-Protection: 1; mode=block

De maatregelen op de werkvloer

corona

De maatregelen op de werkvloer

De overheid heeft ingrijpende maatregelen genomen, zoals het sluiten van o.a. de scholen en kinderdagverblijven, horecagelegenheden, sport- en fitnessclubs en het verbieden van evenementen van meer dan 100 personen. Werknemers moeten thuisblijven indien ze klachten hebben als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en/of koorts. Bovendien adviseert de overheid dringend om zoveel mogelijk vanuit huis te werken. Deze maatregelen zijn voorlopig nog ingesteld. Hoe ga je als werkgever hiermee om?

Zorgplicht voor medewerkers

Je hebt als werkgever een zorgplicht ten aanzien van je medewerkers. Dat betekent dat je verplicht bent om de medewerkers in een veilige en gezonde werkomgeving te laten werken. Ten aanzien van het Coronavirus betekent dit dat je in kaart moet brengen welke risico’s dit virus met zich meebrengt voor je werknemers. Vervolgens ben je verplicht maatregelen te nemen om de risico’s zo veel als mogelijk te beperken en ga je de medewerkers hierover informeren. Afhankelijk van het soort onderneming kun je hierbij denken aan bepaalde protocollen en aan voorzorgsmaatregelen ten aanzien van hygiëne, thuiswerken etc. Met de nieuwe maatregelen is de zorgplicht nog meer aangescherpt en zul je hier serieus mee moeten omgaan. Dit betekent dat je moet stimuleren en controleren dat werknemers met klachten thuis blijven en dat werknemers zoveel als mogelijk thuiswerken. Dit zul je moeten faciliteren, waarbij je de Arbowetgeving niet uit het oog mag verliezen. Wij adviseren je om de website van het RIVM goed in de gaten te houden.

Controle op thuiswerken

De regering heeft opgeroepen om medewerkers zoveel als mogelijk vanuit huis te laten werken. Maar wanneer jouw medewerkers vanuit huis werken, dan ben je letterlijk al het zicht op hun activiteiten kwijt. Hoewel er software bestaat waarmee je op afstand mee kunt kijken met je medewerkers, zal dit een te ingrijpende maatregel zijn. Ook als je slechts enkele keren per dag steekproefsgewijs controleert of zij  wel aan het werk zijn. Je medewerkers hebben namelijk ook tijdens de werkdag recht op privacy. Wel is een optie om hen iedere dag verslag te laten doen van de werkzaamheden van die dag. Hou dit verzoek natuurlijk wel redelijk.

Hulp nodig?

Kun jij advies gebruiken rondom dit thema? Neem dan contact met ons op.

Bron tekst: Fiscount
Foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Share This