X-XSS-Protection: 1; mode=block

ontwikkelingen en nieuws voor ondernemers

corona regelingen en nieuws

Veel ondernemers hebben vragen rondom het coronavirus. Een crisis van deze omvang kan je bedrijf serieuze problemen bezorgen. De overheid heeft verschillende steunmaatregelen getroffen om ondernemers door de Coronacrisis heen te helpen. De maatregelen die voor jou het meest van belang zijn, hebben we samengevoegd op deze pagina. 

Wij zijn er voor jou
We begrijpen dat er nog veel vragen zijn. Ook al werken de meeste collega’s thuis, we blijven gewoon bereikbaar. Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn er voor je in deze moeilijke tijd.

Bijdrage kinderopvang

Bijdrage kinderopvang

Ouders die normaal gesproken kinderopvang gebruiken, moeten de gehele factuur aan de kinderopvang blijven voldoen, ook als...

Lees meer

Regelingen:

Bijstand voor zelfstandigen (TOZO)
Compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS)
Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW)

Belasting van personenauto’s en motorrijwielen (bpm)
Betaalpauze hypotheek
Bijdrage kinderopvang
Btw-tarief sportscholen tijdelijk verlaagd
Budget Seed Capital-regeling in 2020 naar 32 miljoen
Compensatie voor siertelers en telers van fritesaardappelen
Corona-OverbruggingsLening
Energiebelasting
Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
Financiële steun voor zorgaanbieders
Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting
Gratis coaching voor MKB in coronaproblemen
Huur winkels opschorten
Herfinancieren leverancierskredieten
Kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups
Overwerk en differentiatie WW-premie
Pensioenopbouw en tijdelijke arbeidsduurverkorting
Pensioen zorgmedewerkers
Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten
Tegemoetkoming loonkosten dga’s
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB
Termijn bedrijfsfusie, juridische fusie en splitsing verlengd
Termijn geruisloze omzetting en geruisloze terugkeer verlengd
Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven
Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)
Toeristenbelasting en cultuursector
Stimuleringsregeling eHealth Thuis (SET)
Subsidieregeling InZicht
Uitstel van betaling belastingen
Uitstel betaling pensioenpremies
Uitstel voor zakelijke financieringen
Vangnet voor flexwerkers
Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Verlaging voorlopige aanslagen 2020
Versoepeling regeling herziening lage WW-premie
Versoepeling anoniementarief identificatieplicht
Versoepeling urencriterium zzp’ers
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO)
Vrijstelling btw gratis medische hulpmiddelen
Vrijstelling btw uitleen zorgpersoneel
Werktijdverkorting en kennismigranten
Werkkostenregeling
Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Copyright 2020 © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners