X-XSS-Protection: 1; mode=block
Bijdrage kinderopvang

Bijdrage kinderopvang

Bijdrage kinderopvang Ouders die normaal gesproken kinderopvang gebruiken, moeten de gehele factuur aan de kinderopvang blijven voldoen, ook als zij op dit moment niet van opvang gebruik kunnen maken. Voor ouders betekent het doorbetalen dat het recht op...
Uitstel van betaling belastingen

Uitstel van betaling belastingen

Uitstel van betaling belastingen Tijdelijke versoepeling en invorderingsrente Per 1 oktober 2021 ben je als ondernemer weer verplicht om je nieuw opgekomen betalingsverplichtingen tijdig te voldoen. Het kabinet verwachtte dat dit voor het overgrote deel van de...
Evenementen

Evenementen

Evenementen Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) Verhoging subsidiepercentage Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC). Door de nieuwe coronamaatregelen verkeer je in grote onzekerheid of je evenementen kunt laten doorgaan of niet, gezien de...