X-XSS-Protection: 1; mode=block
Uitstel van betaling belastingen

Uitstel van betaling belastingen

Uitstel van betaling belastingen De Belastingdienst geeft ondernemers die daar per brief om vragen en zonder aanvullende voorwaarden drie maanden uitstel van betaling van loonbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën heeft...
Bijstand voor zelfstandige (Tozo)

Bijstand voor zelfstandige (Tozo)

Bijstand voor zelfstandige (Tozo) Bijstand voor zelfstandige (Tozo) De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Bekijk welke zelfstandige...
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB Als MKB-ondernemer kun je wellicht een tegemoetkoming krijgen voor je vaste lasten. Het kabinet komt namelijk met een pakket aan maatregelen voor MKB-ondernemers die het hardst geraakt zijn, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen,...