X-XSS-Protection: 1; mode=block
Corona-aanpak Rijksoverheid per 1 juni

Corona-aanpak Rijksoverheid per 1 juni

Corona-aanpak Rijksoverheid per 1 juni Corona-aanpak: de volgende stap – bericht Rijksoverheid (20-5-2020) Vanaf 1 juni a.s. om 12 uur worden een aantal coronamaatregelen onder voorwaarden versoepeld. Groepen Mensen mogen buiten bij elkaar komen als zij 1,5 meter...
Interview Peter Meulepas

Interview Peter Meulepas

Interview Peter Meulepas Onlangs werd Peter Meulepas geïnterviewd door Capsearch. Capsearch is een platform waar Financieringsconsulent gebruik van maakt om naar meerdere financiers een aanvraag te doen. In het interview lees je de ervaringen bij de begeleiding van...