fbpx X-XSS-Protection: 1; mode=block
Reisadvies oranje gebieden

Reisadvies oranje gebieden

Reisadvies oranje gebieden Reisadvies: niet naar oranje gebieden Het kabinet wil niet-noodzakelijke reizen met de auto, trein en vliegtuig naar risicogebieden ontmoedigen. Hiervoor zal zij de campagne aanscherpen. Op dit moment maakt het kabinet aanvullende afspraken...
Mondkapjes advies voor binnenruimtes

Mondkapjes advies voor binnenruimtes

Mondkapjes advies voor binnenruimtes Duidelijkheid over gebruik mondkapjes in binnenruimtes Het kabinet heeft bekend gemaakt voor welke publieke en openbare binnenruimtes het dringende advies wel en niet geld. Het dringende advies om wel een ‘niet-medisch’ mondkapje...