X-XSS-Protection: 1; mode=block

Budget SEED Capital-regeling in 2020 naar 32 miljoen

corona, regeling

De Seed Capital regeling maakt het mogelijk dat investeerders start-ups kunnen helpen hun technologische en creatieve kennis om te zetten in toepasbare producten of diensten. De Seed Capital regeling verbetert de risico-rendementsverhouding voor investeerders en vergroot de financieringsmogelijkheden voor technostarters en creatieve starters.

Het budget van de SEED Capital­-regeling, waarmee het ministerie van EZK kapitaal aan investeringsfondsen verstrekt, wordt verhoogd van 22 miljoen naar 32 miljoen euro. Met deze regeling ondersteunt de overheid innovatieve ondernemingen waaronder startups op technologisch (zoals hightech en eHealth) en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal vanuit investeringsfondsen (zie RVO.nl – Seed capital).

Hulp nodig?

Kom jij in de problemen door (de maatregelen) rondom het coronavirus? Neem dan contact met ons op.

Bron tekst: RVO en Coronaregelingen.nl
foto: Pexels

Copyright © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners

Share This