X-XSS-Protection: 1; mode=block

ontwikkelingen en nieuws voor ondernemers

blog

In ons blog lees je het laatste nieuws, ontwikkelingen en informatie over financieren en investeren. Heb je vragen over een van de onderwerpen? Neem dat contact met de ons op. We helpen je graag.

Regelingen rondom Covid-19
De overheid heeft verschillende steunmaatregelen getroffen om ondernemers door de Coronacrisis heen te helpen. De maatregelen die voor jou het meest van belang zijn, hebben we samengevoegd op de pagina coronaregelingen.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het...

Lees meer
Gemakkelijker overbruggingskrediet (KKC) voor MKB

Gemakkelijker overbruggingskrediet (KKC) voor MKB

Kleine ondernemers kunnen vanaf half mei gemakkelijker kredieten afsluiten. Deze regeling wordt de Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC) genoemd. Het doel van de regeling is om kleine ondernemers door de coronacrisis te helpen. Het kabinet en de banken stellen...

Lees meer
Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe...

Lees meer
Overbruggingskrediet Starters

Overbruggingskrediet Starters

Vanaf 21 mei 2021 krijg je als starter ondersteuning om de coronacrisis door te komen. Het Overbruggingskrediet Starters is een microkrediet bedoeld voor ondernemers die in de 1e helft van 2020 zijn gestart. Het microkrediet is maximaal 35.000 euro. Je kunt het...

Lees meer
TOA en corona-doorstartkrediet

TOA en corona-doorstartkrediet

Het time-out-arrangement (TOA) stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Om de ingrijpende gevolgen voor ondernemers te beperken, is een zachte landing bij het (tijdelijk) stopzetten van bedrijven die hard zijn geraakt...

Lees meer
Waarom zou je een begroting maken?

Waarom zou je een begroting maken?

Het maken van een begroting is voor elke ondernemer nuttig. Door vooraf een goede inschatting te maken van de inkomsten en kosten, zorg je dat er niet te veel wordt uitgegeven en kom je niet voor verrassingen te staan.

Lees meer
7 Tips voor de beste financiering

7 Tips voor de beste financiering

Hoe beter voorbereid jouw financieringsaanvraag is, hoe groter de kans van slagen. Met onderstaande tips kom je overtuigend over en heb je de meeste kans op succes. Presenteer je bedrijf.Zorg dat de financier weet aan wie hij het geld verstrekt. Zorg voor een...

Lees meer
Kickstartvoucher voor internationale mkb

Kickstartvoucher voor internationale mkb

Ben je een internationaal actieve mkb’er en zijn je internationale activiteiten geraakt door de coronacrisis? Dan kun je een online Kickstartvoucher aanvragen.Met het voucher krijg je 80% korting op de inhuur van een externe adviseur die je zelf kunt kiezen. Er geldt...

Lees meer
Verhoging schenkingsvrijstelling

Verhoging schenkingsvrijstelling

Kun je als ondernemer een schenking goed gebruiken om de coronacrisis door te komen, dan is er goed nieuws. Om particuliere geldschieters als familie en/of vrienden meer ruimte te geven om jou als noodlijdende ondernemer door de coronacrisis te helpen, heeft het...

Lees meer
Steun voor gemeenten en provincies

Steun voor gemeenten en provincies

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken komt met een aanvullend steunpakket van € 777 miljoen voor gemeenten en provincies. Van dit bedrag is € 350 miljoen  bestemd voor de meerkosten van de GGD’s. Ook toezicht en handhaving en het in stand houden van sport- en...

Lees meer
Betaalpauze hypotheek

Betaalpauze hypotheek

Heb je een hypotheek bij de bank, dan kun je een betaalpauze van rente en aflossing krijgen van de bank voor maximaal zes maanden, als je tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan je betalingsverplichtingen kan voldoen.Heb je een hypotheek en heb je als gevolg van de...

Lees meer