X-XSS-Protection: 1; mode=block

ontwikkelingen en nieuws voor ondernemers

blog

In ons blog lees je het laatste nieuws, ontwikkelingen en informatie over financieren en investeren. Heb je vragen over een van de onderwerpen? Neem dat contact met de ons op. We helpen je graag.

Regelingen rondom Covid-19
De overheid heeft verschillende steunmaatregelen getroffen om ondernemers door de Coronacrisis heen te helpen. De maatregelen die voor jou het meest van belang zijn, hebben we samengevoegd op de pagina coronaregelingen.

7 Tips voor de beste financiering

7 Tips voor de beste financiering

Hoe beter voorbereid jouw financieringsaanvraag is, hoe groter de kans van slagen. Met onderstaande tips kom je overtuigend over en heb je de meeste kans op succes. Presenteer je bedrijf.Zorg dat de financier weet aan wie hij het geld verstrekt. Zorg voor een...

Lees meer
Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Het kabinet stimuleert bedrijven om investeringen te doen met een nieuwe investeringskorting, de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Deze tijdelijke regeling zorgt ervoor dat bedrijven ook in deze roerige tijden blijven investeren in bijvoorbeeld nieuwe...

Lees meer
Kickstartvoucher voor internationale mkb

Kickstartvoucher voor internationale mkb

Ben je een internationaal actieve mkb’er en zijn je internationale activiteiten geraakt door de coronacrisis? Dan kun je een online Kickstartvoucher aanvragen.Met het voucher krijg je 80% korting op de inhuur van een externe adviseur die je zelf kunt kiezen. Er geldt...

Lees meer
Verhoging schenkingsvrijstelling

Verhoging schenkingsvrijstelling

Kun je als ondernemer een schenking goed gebruiken om de coronacrisis door te komen, dan is er goed nieuws. Om particuliere geldschieters als familie en/of vrienden meer ruimte te geven om jou als noodlijdende ondernemer door de coronacrisis te helpen, heeft het...

Lees meer
Steun voor gemeenten en provincies

Steun voor gemeenten en provincies

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken komt met een aanvullend steunpakket van € 777 miljoen voor gemeenten en provincies. Van dit bedrag is € 350 miljoen  bestemd voor de meerkosten van de GGD’s. Ook toezicht en handhaving en het in stand houden van sport- en...

Lees meer
Betaalpauze hypotheek

Betaalpauze hypotheek

Heb je een hypotheek bij de bank, dan kun je een betaalpauze van rente en aflossing krijgen van de bank voor maximaal zes maanden, als je tijdens de coronacrisis tijdelijk niet aan je betalingsverplichtingen kan voldoen.Heb je een hypotheek en heb je als gevolg van de...

Lees meer
Gemakkelijker overbruggingskrediet (KKC) voor MKB

Gemakkelijker overbruggingskrediet (KKC) voor MKB

Kleine ondernemers kunnen vanaf half mei gemakkelijker kredieten afsluiten. Deze regeling wordt de Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC) genoemd. Het doel van de regeling is om kleine ondernemers door de coronacrisis te helpen. Het kabinet en de banken stellen...

Lees meer
Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het...

Lees meer
NLWerktDoor brengt werkgevers en werkzoekenden samen

NLWerktDoor brengt werkgevers en werkzoekenden samen

Door de coronacrisis staat de hele samenleving onder druk en zijn er grote verschillen op de arbeidsmarkt. In de horeca ligt het werk stil, in de zorg en land- en tuinbouw zitten ze juist te springen om extra mensen.  Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de...

Lees meer
Interview Peter Meulepas

Interview Peter Meulepas

Onlangs werd Peter Meulepas geïnterviewd door Capsearch. Capsearch is een platform waar Financieringsconsulent gebruik van maakt om naar meerdere financiers een aanvraag te doen. In het interview lees je de ervaringen bij de begeleiding van ondernemers bij het...

Lees meer
Je bedrijf draaiende houden tijdens de Corona-crisis

Je bedrijf draaiende houden tijdens de Corona-crisis

Veel bedrijven worden flink getroffen door de Corona-crisis. Met de sluiting van horeca en andere sociale voorzieningen lopen de inkomsten sterk terug. Leveranciers leveren niet en klanten blijven weg. Bedrijfsactiviteiten liggen zo goed als stil. Om de vaste lasten...

Lees meer
2021© Copyright Meulepas & Partners

Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners