X-XSS-Protection: 1; mode=block

ontwikkelingen en nieuws

blog

In ons blog lees je het laatste nieuws, ontwikkelingen en informatie over financieren en investeren.

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering

Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (GO) Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het...

Lees meer
Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB

Als MKB-ondernemer kun je wellicht een tegemoetkoming krijgen voor je vaste lasten. Het kabinet komt namelijk met een pakket aan maatregelen voor MKB-ondernemers die het hardst geraakt zijn, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen,...

Lees meer
Gemakkelijker overbruggingskrediet (KKC) voor MKB

Gemakkelijker overbruggingskrediet (KKC) voor MKB

Kleine ondernemers kunnen vanaf half mei gemakkelijker kredieten afsluiten. Deze regeling wordt de Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC) genoemd. Het doel van de regeling is om kleine ondernemers door de coronacrisis te helpen. Het kabinet en de banken stellen...

Lees meer
Corona-aanpak Rijksoverheid per 1 juni

Corona-aanpak Rijksoverheid per 1 juni

Corona-aanpak: de volgende stap – bericht Rijksoverheid (20-5-2020) Vanaf 1 juni a.s. om 12 uur worden een aantal coronamaatregelen onder voorwaarden versoepeld. Groepen Mensen mogen buiten bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren. In alle...

Lees meer
NLWerktDoor brengt werkgevers en werkzoekenden samen

NLWerktDoor brengt werkgevers en werkzoekenden samen

Door de coronacrisis staat de hele samenleving onder druk en zijn er grote verschillen op de arbeidsmarkt. In de horeca ligt het werk stil, in de zorg en land- en tuinbouw zitten ze juist te springen om extra mensen.  Werkgeversorganisaties, gemeenten, vakbonden en de...

Lees meer
Interview Peter Meulepas

Interview Peter Meulepas

Onlangs werd Peter Meulepas geïnterviewd door Capsearch. Capsearch is een platform waar Financieringsconsulent gebruik van maakt om naar meerdere financiers een aanvraag te doen. In het interview lees je de ervaringen bij de begeleiding van ondernemers bij het...

Lees meer
Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders

Financiële steun zorgverzekeraars voor zorgaanbieders

Als gevolg van de coronacrisis kun je als zorgprofessional worden geconfronteerd met een (fors) lagere omzet. Toch kun je in principe geen beroep doen op de compensatieregeling getroffen sectoren (TOGS), de bijstand voor zelfstandigen (TOZO) en de tegemoetkoming...

Lees meer
Je bedrijf draaiende houden tijdens de Corona-crisis

Je bedrijf draaiende houden tijdens de Corona-crisis

Veel bedrijven worden flink getroffen door de Corona-crisis. Met de sluiting van horeca en andere sociale voorzieningen lopen de inkomsten sterk terug. Leveranciers leveren niet en klanten blijven weg. Bedrijfsactiviteiten liggen zo goed als stil. Om de vaste lasten...

Lees meer
Uitstel voor zakelijke financieringen

Uitstel voor zakelijke financieringen

Ondernemers in alle sectoren met een financiering tot 2,5 miljoen euro kunnen zes maanden uitstel van rente en aflossing krijgen op hun lopende leningen. Het gaan om de volgende banken: ABN AMRO, ING, Rabobank, Triodos Bank, de Volksbank en BNG Bank. Ook hebben de...

Lees meer
Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK) Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers...

Lees meer
Corona: lenen met overheidsgarantie

Corona: lenen met overheidsgarantie

Coronavirus: eenvoudiger lenen met overheidsgarantie Mkb-bedrijven met een gezond toekomstperspectief die nu in liquiditeitsproblemen komen door het Coronavirus, kunnen vanaf vandaag tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstiger voorwaarden gebruikmaken van de...

Lees meer
Overname Expert winkel

Overname Expert winkel

Wij feliciteren Cas Spanjers met de overname van Expert Elst B.V. Cas Spanjers is al jaren een expert als het gaat om home-elektronica. Toen hij de kans kreeg om Expert Elst over te nemen van Gijs van Wel, wilde de Cas niets liever dan deze Expert-zaak overnemen. Cas...

Lees meer

Copyright 2020 © Meulepas & partners
Financieringsconsulent is een product van Meulepas & partners